... of koop direct ...
star quicktickets star

Foroxity Disclaimer

Disclaimer:

Voor alle duidelijkheid wijst Foroxity Filmarena ten aanzien van de website www.foroxity.nl (inclusief de domeinen www.forox.nl en www.foroxcity.nl) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Forox bv. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Forox bv. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Forox bv aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Forox bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Foroxity, welke geen eigendom zijn van Forox bv. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Forox bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Foroxity.

Forox bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Het auteursrecht van de website www.foroxity.nl berust bij Forox bv. Het is niet toegestaan de site te verveelvuldigen anders dan door het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het uitprinten van een enkele hardcopy. Een bezoeker(ster) van de website www.foroxity.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.foroxity.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvuldigen zonder toestemming van Forox bv (ook niet via een eigen netwerk).